dm-ova načela so obljuba, ki postavlja v središče človeka v vsej njegovi edinstvenosti – kot kupca ali kot sodelavca.

Glavne smernice delovanja podjetja:

- presegamo pričakovanja in želje kupcev,
- sodelavcem dajemo možnosti za razvoj,
- kot kolektiv delujemo družbeno odgovorno in ustvarjamo ugled v okolju.
 

dm želi svojim sodelavcem ponuditi najboljše možnosti za razvoj in biti zgled drugim v poslovnem okolju. Smerokaz pri sprejemanju odločitev in načrtovanju poti so vrednote, ki zadevajo kupce, sodelavce in partnerje. 

Samoiniciativnost in odgovornost:

Od prvega dne sodelavce usposabljamo na način, da so pri svojem delu samoiniciativni in delujejo odgovorno. Prizadevamo si, da sodelavcem ob prihodu v podjetje ponudimo usposabljanje po principu mentorstva. Na ta način se sodelavec v novo delo uvede postopoma. Želimo si, da je uvajanje v novo delo čim bolj kvalitetno in prilagojeno potrebam novega sodelavca.
Pri prihodu v podjetje sodelavec prejme Uvodno mapo, v kateri so informacije, s katerimi si pomaga v prvih mesecih dela. 

Empatija in optimizem:

Želimo, da sodelavci pri svojem delu razvijajo vizije in na delo gledajo s trajnostnega ter celostnega vidika. Pri tem je vodilo pozitiven pristop k reševanju situacij in empatija do sodelavcev in poslovnih partnerjev.