Delam tam, kjer nekaj veljam

Prizadevamo si za dolgoročni razvoj in nenehno izpopolnjevanje znanja in veščin sodelavcev preko izobraževanj. Razvijamo delovno okolje, ki spodbuja napredek. Sodelavci drug drugega pri razvoju spodbujamo in navdihujemo, ter se tako premikamo na vse višjo raven delovanja, kar se kaže v uspešnosti podjetja.

Usposabljanja pripomorejo k uspešnosti podjetja

Sodelavce spodbujamo h kakovostnemu in samostojnemu delu, s katerim smo v koraku s časom, odgovarjamo zahtevam trga, povečujemo pričakovanja, optimiziramo delovne procese in se trudimo za odličnost v vseh pogledih maloprodajne drogerijske dejavnosti.

Usposabljanja vsakoletno nadgrajujemo in uvajamo novosti 

Zavedamo se, da izmenjava mnenj in napredovanje v znanju spodbuja razvoj sodelavcev in celotnega podjetja. Znanje in prenos znanja med sodelavci je prioriteta, zato cenimo timsko delo in spodbujamo delovanje delovnih in projektnih skupin.
Izobraževanja so namenjena vsem sodelavcem, ki jih je v dm Sloveniji že več kot 700. Trenutno ponujamo 24 internih usposabljanj, ki se letno nadgrajujejo in prilagajajo potrebam sodelavcem. Na voljo so usposabljanja za strokovni razvoj, mehke in vodstvene veščine.
Oktobra 2018 smo pričeli tudi z usposabljanjem dm akademija, kjer kot prvi v Sloveniji sodelavcem ponujamo usposabljanje po poklicnem programu za drogerista. Ponosni smo, da lahko kot prvi v Sloveniji sodelavcem ponudimo tovrstno usposabljanje, ki je nadgradnja kompetentnega in strokovnega dela v drogeriji.
 

Začetek uveljavljanja drogerijske izobrazbe v Sloveniji dm akademija

V dm drogerie markt je znanje vrednota, zato vsem sodelavcem nudimo izobraževanja za osebni in strokovni razvoj.